Menü Kapat

Bina Yıkımı

yikim2
yikim1
yikim5

Yıkım İşleri

Kentsel dönüşüm ya da diğer özel maksatlarla betonarme ve çelik konstrüksiyon konut, fabrika veya sanat yapılarının çeşitli metodlar ile demontaj ve yıkım işlerini uzman personel ve güçlü makine parkımızla yerine getirmekteyiz.

Yüksek hassasiyet ve iş güvenliği hassasiyetimiz ile bina yıkım işlerinde güvenlik ve tedbiri sağlarken profesyonel çalışırız.

Yıllara dayanan tecrübe

Bina yıkımı işlelerimizde Ekskavatörlerimizi ve Yıkım Makasını kullanırız. 

Yıkılması planlanan yapının statik olarak ne tür yıkım için elverişli olduğu mühendislerimiz tarafıdan kontrol edilip çalışmalara başlar ve işi en kısa sürede, çevreye en az rahatsızlık verecek şekilde tamamlarız.

  • Paylayıcı kullanılan yıkım yöntemi,
  • Uzun erişimli yıkım makinesi ile yıkım tekniği,
  • Ekskavatör ile yıkım yöntemi,
  • Kat eksiltme yöntemiyle yıkım tekniği,
  • Çekme halatı ile yıkım yöntemi

Bu yıkım tekniğinde, uzun mesafelere uzanabilen paletli ekskavatörler kullanılmaktadır. Yıkım işlemlerinde kullanılacak ekskavatörlerin, minimum 18 m erişime sahip üç parçalı hareketli boma, kesici, ezici ve hidrolik kırıcıya sahip olması istenmektedir.

Patlayıcı kullanılan yıkım tekniğinde, “Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nda belirtildiği gibi, bir yapının taşıyıcı sistemini patlayıcılar ile tahrip ederek yapının ağırlık merkezinde çökme etkisi oluşturulması ve kendi ağırlığı ile çökmesi planlanmaktadır.

Bir yapının patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasının kararında;

  • Yapının bulunduğu yer ve komşu yapılarla olan ilişkisi ve mesafesi irdelenmeli,
  • Mevcut yapının taşıyıcı sistemi ve yapımında kullanılan malzemeler belirlenmeli,
  • Yıkım için modellemeler yapılarak hangi taşıyıcı elemanlara, hangi sayıda, ne kadar patlayıcı yerleştirileceği ve bu patlayıcıların patlatma sırası incelenerek, bina yıkım projesi hazırlanmalı,
  • Patlayıcı madde kullanılarak yapılacak yıkım işlemlerinde, patlayıcının miktarı, yeri ve patlatma sırası mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalı, patlatma işlemi ve sonrasında, yerleştirilen tüm patlayıcıların patladığından emin olmadan enkaz kaldırma işlemlerine girişilmemesi gerekmektedir.

Ekskavatörle Yıkım Tekniğinde, yıkılacak yapının herhangi bir cephesinden başlanılarak, hidrolik kırıcı aparatı veya kesici ve ezici çene aparatı kullanılarak betonların yukarıdan aşağıya parçalanması şeklinde yıkım gerçekleştirilir.Bu yöntemde iki parça boma sahip ekskavatörün kullanılması nedeniyle, bu ekskavatörün erişim mesafesine kadar kat eksiltme tekniği kullanılmalıdır.

Bu kat eksilterek bina yıkım tekniğinde, ağırlığı yapı tabliyelerinin taşıyabileceği ağırlıktan daha az olan hidrolik kırıcılı, paletli, hidrolik ekskavatörler kullanılmaktadır. Mini ekskavatörle yıkımda kullanılacak mini ekskavatörlerin ağırlığı yedi tonu geçmemesi gerekmektedir.

Yıkım projeleri, betonarme yapı davranışını bilen ve bu konuda çalışma yapan uzman kişilerle, seçilen yıkım yöntemine bağlı olarak, özellikle de patlatma ile yıkım yönteminin seçilmesi durumunda patlayıcı konusunda uzman elemanlarla hazırlanması gerekmektedir.

Log In is required for submitting new question.